Mørk nett

Kjøp boken

Jon Christian Møller

Bakgrunn fra flere år i FNs fredsoperasjoner, diplomati, og ikke minst lang erfaring som politietterforsker med overgrep mot barn som spesialfelt.

Debutromanen "Mørkt nett" en realistisk skildring av grusomheter i en lukket verden full av ondskap for å tilfredstille egne behov. Boken setter søkelys på et stadig økende problem med skildring av overgrep på nett, og seksualisert utnyttelse i fattige land.

Romanes innhold er basert på inntrykk og erfaringer gjennom mange års nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Er handlingen relevant?

"Mørkt nett" er ren fiksjon, men inspirert av reelle hendelser. Regelmessig, og senest noen få uker før utgivelse juni 2021 (norsk dom), er det overskrifter i mediene om misbruk av barn i fattige land. Samme uke skrev nyhetsbyrået AP om en av verdens største hjelpeorganisasjoner, hvor ansatt i betrodd posisjon etterforskes for misbruk av stilling gjennom utnyttelse av kvinner i DR Kongo. Begge temaene belyses i "Mørkt nett" med elementer fra «Dark Web»-etterforskning.

Handlingen foregår i Haiti, et av verdens fattigste land. Men mellom nød, fattigdom og desperasjon, møter vi også verdighet, mot og integritet. For ikke å glemme et snev av voodoo...

DU kan bidra

"Mørkt nett" er en oppdiktet historie, men i likhet med noen av bokens karakterer, lever mange barn over hele verden et liv med vold og seksuelt misbruk.

Vi kan alle bidra til å holde temaet på agendaen. Den enkleste måten å gjøre det på, er å støtte organisasjoner som jobber med problematikken. Derfor vil vi ut 2021 donere 10 kroner fra hvert salg til Stine Sofies stiftelse

Vi har ingen knytninger til stiftelsen, utover at vi synes de gjør en fantastisk god og viktig jobb.

Bistandsarbeid i felt

Med hundretusenvis av mennesker i et mangfold av hjelpeorganisasjoner, vil det alltid være et og annet råttent eple. Det er ikke bokens hensikt å generalisere eller svartmale den respektfulle jobben som gjøres hver dag blant verdens fattigste mennesker. Like fullt peker historien på et problem som representeres av et svært lite antall utskudd i felt.

At antallet er lite betyr ikke at temaet skal glemmes. Det er hensikten med «Mørkt nett»: fortelle en historie på vegne av de som ikke kan fortelle.

Introduksjonstilbud - HALV PRIS på kjøp av bokmerke

Kjøp eksotisk bokmerke - bruk kode "VOODOO" ved utsjekk